ต้อม เตี๋ยวเรือยกซด (คันคลองชลประทาน)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรม