ก๋วยเตี๋ยว ช้างม่อยกาแฟ@ราชพฤกษ์

#ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัว #ก๋วยเตี๋ยวแห้ง #ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

มักเส้น

#ก๋วยเตี๋ยวเรือ #ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น #ข้าวซอย