ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ช. เฮง

#ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา #ก๋วยเตี๋ยวเรือ

ก๋วยเตี๋ยวฮิปสเตอร์ แม่ริม

#ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น #ไก่ตุ๋น #หมูตุ๋น

ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน 3 (แม่ริม)

#ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา #ซุปกระดูก #บะหมี่แห้งคำหวาน