#
หมอลานนา บ่อสร้าง
#ตรวจเลือด #เอ็กซ์เรย์ #อัลตร้าซาวด์
#
ชนกพรคลินิกการพยาบาล และการผดุงครรภ์
#ผดุงครรภ์ #การพยาบาล #ตรวจครรภ์