วัดชัยมงคล

#เจดีย์ศิลปะพม่ามอญ #ปล่อยนก #ปล่อยปล่า

วัดลอยเคราะห์

#ไหว้พระ9วัด #ประตูพระอุโบสถลงรักปิดทอง #กรอบประตูพระวิหารประดับลายปูนปั้น

วัดชัยพระเกียรติ

#ไหว้พระเก้าวัด #ไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคล #พระเจ้าห้าตื้อ

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

#วัดวรวิหาร #ไหว้พระเก้าวัด #ไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคล

วัดดับภัย

#วัดตุงกระด้าง #ไหว้พระ9วัด

วัดเชียงยืน

#พระธาตุเจดีย์แปดเหลี่ยม #ไหว้พระเก้าวัด #ไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคล

วัดเชียงมั่น

#ไหว้พระ9วัด #เจดีย์ช้างล้อม #พระแก้วขาว

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

#พระพุทธสิหิงค์ #วิหารลายคำ #ไหว้พระเก้าวัด

วัดดวงดี

#ไหว้พระ9วัด #หอไตร