หนานแดง เย็นตาโฟ (เจ็ดยอด)
หนานแดง เย็นตาโฟ (เจ็ดยอด)
#เย็นตาโฟ #ข้าวขาหมู #ก๋วยเตี๋ยวปลา
หนานแดง เย็นตาโฟ (เวียงพิงค์)
  หนานแดง เย็นตาโฟ (เวียงพิงค์)
#เย็นตาโฟ #ข้าวขาหมู #ก๋วยเตี๋ยวปลา