หนานแดง เย็นตาโฟ (เจ็ดยอด)

#เย็นตาโฟ #ข้าวขาหมู #ก๋วยเตี๋ยวปลา

  หนานแดง เย็นตาโฟ (เวียงพิงค์)

#เย็นตาโฟ #ข้าวขาหมู #ก๋วยเตี๋ยวปลา