บริการฝากรถนิมมาน (ซอย 7และ 9)

#จุดจอดรถ #จอดรถยนต์ #ฝากรถยนต์นิมมาน

รับฝากรถ(ตลาดอนุสาร)

#ฝากรถยนต์ #ฝากรถไนท์บาร์ซ่า #ฝากรถมอเตอร์ไซต์ไนทบาร์ซ่า

รับฝากรถ(เชียงใหม่สามัคคีการกุศล)

#จอดรถ #ฝากรถไนท์บาร์ซ่า #จอดรถไนท์บาร์ซ่า

บริการฝากรถ (นิมมาน พรอมินาด)

#ฝากรถ #จอดรถ #ฝากรถนิมมาน