พงศ์โชตนาการยาง (สาขา 1 หน้าศาลากลาง) TYRE PLUS


ก่อนที่จะมาเป็น “พงศ์โชตนาการยาง” ในปัจจุบันนี้ กิจการเริ่มแรกของเราคือ โรงงานหล่อยางภายหลังเลิกกิจการเปิดร้านจำหน่ายยางรถยนต์เพราะเห็นว่า กิจการน่าจะมีการขยายตัวสูง เราเริ่มจำหน่ายยางรถยนต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยผู้ดำเนินกิจการคนแรกคือ คุณพ่อ ต่อมาปี 2518 เราเริ่มเป็นตัวแทน จำหน่าย ยางรถยนต์ยี่ห้อมิชลิน โดยคุณเทพกิต ตันสว่างกุล(พี่ชาย) เป็นผู้ดำเนินกิจการแทน ส่วนคุณพ่อแยกไปทำธุรกิจส่วนตัว

ในปี พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนผู้บริหาร โดยคุณทวิภู ตันสว่างดำรงกุล เข้ามาปรับปรุงขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดองค์กรเป็น ฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายช่างเทคนิค, ฝ่ายบัญชี/การเงิน, ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายบุคคล และฝ่ายสารสนเทศ รวมทั้งได้มีการจัดฝึก อบรมพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อให้ได้มาตรฐานของศูนย์บริการ และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการสม่ำเสมอ

ปัจจุบันบริษัทได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น 3 สาขา คือ บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดดำเนินกิจการวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งอยู่ที่ 82 หมู่ 1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (ก่อนถึงแม็คโครเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ติดปั๊มบางจาก) และ บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ์ จำกัด เปิดดำเนินกิจการวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ตั้งอยู่ที่ 281 หมู่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 (1 ก.ม ก่อนถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้) และ บริษัท พงศ์โชตนาการยาง เอ็กซ์ตร้า จำกัด เปิดดำเนินกิจการวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตั้งอยู่ที่ 84 หมู่ที่ 8 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210(อยู่ติดกับหมู่บ้าน เจ.ซี. การ์เด้นวิวล์ ถนน เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ขาเข้าเมือง)

ที่มา pongchotana.com

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่