เวิลด์ลีส (สาขาเชียงใหม่)


บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (WorldLease Company Limited) ให้บริการ "สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์" ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 หรือกว่า 22 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีสาขารวม 14 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ (บางบอน) สาขานครปฐม สาขาสระบุรี ศูนย์โคราช สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขาสกลนคร สาขาบุรีรัมย์ สาขาชัยภูมิ สาขาชลบุรี สาขาระยอง สาขาเชียงใหม่ สาขาพิษณุโลก และสาขานครศรีธรรมราช

ที่มา worldlease.co.th


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่