พีมาร์ท ฟู๊ดส์ เซอร์วิส (เชียงใหม่)
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล


P-MART FOODS SERVICE ศูนย์รวมอาหารแช่แข็งคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น กลุ่มอาหารทะเล กลุ่มเนื้อสัตว์ชั้นดี กลุ่มอาหารแปรรูป และกลุ่มเครื่องปรุงต่างๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหารทั่วไป ฯลฯ พีมาร์ทให้ความสำคัญในด้าน สด สะอาด สะดวก ที่สำคัญ พีมาร์ทได้คำนึงถึงการช่วยประหยัดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จาก ประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารแช่แข็งยาวนานกว่า 20 ปี พีมาร์ทมั่นใจว่า เราเข้าใจผู้บริโภคมากที่สุด ปัจจุบันพีมาร์ทได้ขยายสาขา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าถึงและความพอใจของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดหย่อน ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ได้แก่

  1. มีโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานสูง GMP, HACCP, ISO กำลังการผลิตได้มากถึง 1,000,000 กิโลกรัมต่อวัน
  2. ได้พัฒนาระบบ DC และโลจิสติกส์ ที่มีประสิทธิภาพรองรับการขนส่ง และกระจายสินค้าอย่างมั่นคง
  3. พีมาร์ทออนไลน์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและฉับไว

ที่มา pmart.co.th

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่