อินเดนเต้ คลินิก


InDente Clinic ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหนึ่งในคลินิกทันตกรรมที่มีคุณภาพในการรักษาสูงสุดในประเทศไทย ด้วยการออกแบบตกแต่งภายในแบบร่วมสมัย คนไข้จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่น สะดวกสบายและผ่อนคลายตั้งแต่ครั้งแรกที่มาใช้บริการ  เราได้รับการเยี่ยมชมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดูงานด้านมาตรฐานการจัดการคลินิกตลอดมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา คือความมุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการทางทันตกรรมชั้นนำในประเทศไทย เราเป็นคลินิกทันตกรรมที่มีคุณภาพสูงแห่งแรกในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย ให้เป็นสถานบริการทางทันตกรรมที่มีมาตรฐานการรักษาและความปลอดภัยในการรักษาระดับสูง เรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ให้การรักษาด้วยคุณภาพการปลอดเชื้อในระดับสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจในการมารับบริการ ภายใต้นโยบายการเก็บค่าบริการที่โปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่มา ABOUT US - Indenteclinic

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่