เลิศวสิน (2002)

เร่มต้นก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวสิน ริเริ่มโดยมีพนักงานประมาณ 10 คน การทำงานเป็น แบบครอบครัว และ Centralization
2545เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศวสิน ไปเป็นบริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด
2559ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 98 คน ทำงานโดยการ Empowerment ทำงานโดยใช้ระบบไอที พัฒนาองค์กรให้มีการทำงานเป็นทีม บนพื้นฐานของ Fact & Data คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า โดย Implement ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)และมีการนำกระบวนการ Logistic และ Supply chain เข้ามาบริหารขนส่งสินค้า

: lws2002
Facebook : lertwasinfans
sale@lertwasin.com

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่