พี.พี. หมูจุ่ม&กะทะร้อน (ประตูสวนดอก)
บริการบุฟเฟต์รายละเอียด
บุฟเฟต์อาหารหมูจุ่ม /กระทะร้อน/ซีฟู้ด/เนื้อ บุฟเฟต์
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา219 บาท

*Update February.2022ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF P.P. หมูจุ่ม&กระทะร้อน


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่