สหซัพพลาย ไฟร์แอนด์เซฟตี้


รับเหมาเดินท่อดับเพลิงอาคาร ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทางหนีไฟ
ขายส่งอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ผู้นำเข้า เครื่องดับเพลิง FireAde2000 รับฝึกอบรมดับเพลิงรับติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ รับฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
บริการหลังการขาย


บริการติดตั้งเครื่องฟรี!
รับประกันคุณภาพของน้ำยาและการรั่วซึมของเครื่อง เป็นเวลา 5 ปี(ไม่รับประกันการใช้งานอย่างผิดวิธี)
บริการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงทุกๆ 6 เดือน ฟรี!
บริการสาธิตและแนะนำการใช้งานเครื่องดับเพลิงอย่างถูกวิธี ฟรี!
บริการรับ-ส่งคืนเครื่องดับเพลิงภายใน 7 วันทำการสำหรับบรรจุน้ำยาใหม่
บริการส่งเครื่องสำรองในกรณีที่ส่งเครื่องเก่ามาบรรจุน้ำยาใหม่
บริการแนะนำ หรือให้คำปรึกษา ฟรี!ในเรื่องการจัดทำ
- แผนป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
- แผนการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง (FIRE MAN)
- สอนการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่มีอยู่ในสถานประกอบการของท่านอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่