ฮอนด้าพิงคนคร เชียงใหม่ (สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์)


 ฮอนด้าปิ่นเกล้ากรุ๊ป ได้เริ่มต้นขึ้นจากความมุ่งมั่นภายใต้การดําเนินงานของ ดร.สมนึก สงวนสิน และดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน ประธานกรรมการบริษัทฯ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการและอะไหล่ฮอนด้าปิ่นเกล้า ต่อมาในปีพ.ศ. 2536 ได้ก่อตั้งโชว์รูมในกรุงเทพฯ ขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งคือ โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการและอะไหล่ ฮอนด้าพระราม 9 ซึ่งความเป็นปึกแผ่น และความยิ่งใหญ่นี้ก่อให้เกิด บริษัท พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินงานโดยคุณ กุลวดี เกียงโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการ ซึ่งในขณะนี้สามารถขยายเครือข่ายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ถึง 2 สาขา คือ บริษัท พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด (สํานักงานใหญ่) และ บริษัท พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด (สาขาสนามบิน) 

ที่มา เกี่ยวกับเรา (hondapinklaogroup.com)

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่