ลักจุ่มมุมตึก
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูกระทะ หมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม 
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา 219 บาท (หลังเที่ยงคืน-ตี4 = 199 บาท)

*Update September.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ลักจุ่ม มุมตึก

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่