นันทกานต์ กราฟฟิค การพิมพ์

เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 กว่า 25 ปีแล้วในการเปิดบริการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดยเริ่มต้นจากรุ่นคุณพ่อ จากงานพิมพ์ซิลสกรีน (Silk Screen) หลังจากนั้นทางเราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นระบบงานพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset)  ในปัจจุบัน โดยเราได้เน้นการพัฒนาทางด้านความชำนาญของบุคคลากร เครื่องจักร เทคโนโลยี พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานพิมพ์ และที่สำคัญ คือ งานออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทั้งงานพิมพ์ที่มีการออกแบบที่สวยงาม มีคุณภาพ มาตรฐาน และเหมาะสมกับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายแบบ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ
และทั่วประเทศ

ด้วยระบบการจัดการ งานออกแบบ เทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เราจึงมีความพร้อมในการผลิต และให้บริการด้านงานพิมพ์ได้หลากหลายประเภท ทั้ง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ด้วยทีม Graphic Design ที่มีประสบการณ์และพร้อมให้คำปรึกษาในการออกแบบ , การผลิตแม่แบบงานพิมพ์ออฟเซ็ท (CTP Computer to Plate)  จากเครื่อง Heidelberg Suprasetter A75 , การพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset Printing) จากเครื่องพิมพ์ Heidelberg Speedmaster 72 V 4 สี , Heidelberg Speedmaster 72 zp 2 สี , MO 1 สี และอื่นๆ , การพิมพ์ด้วยระบบ Digital (Print on Demand) จากเครื่อง Fuji Xerox 700 Digital Color Press ซึ่งไม่มีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งพิมพ์ และเครื่องจักรหลังการพิมพ์ ทั้งเครื่องพับ , เครื่องตัดกระดาษ , เครื่องเย็บ , เครื่องตี Running No. ทั้งหมดนี้เพื่อคอยสนองความต้องการของลูกค้า เช่น

  • งานสิ่งพิมพ์สำนักงาน เช่น ใบกำกับภาษี ,ใบเสร็จ , นามบัตร , แฟ้ม , ซอง , กระดาษหัวจดหมาย
  • งานพิมพ์โบรชัวร์ , แผ่นพับ , แคตตาล๊อค
  • งานพิมพ์สมุด , หนังสือ ,วารสารหน่วยงานต่างๆ
  • งานพิมพ์ โปสเตอร์ , โปสการ์ด , การ์ดแต่งงาน , การ์ดขึ้นบ้านใหม่
  • งานพิมพ์ปฏิทิน ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวนผนังในรูปแบบต่างๆ
  • งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Packaging ในหลากหลายรูปแบบ
เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่