ออย-โอ๊ด หมูกระทะ-ชาบู (สันป่าข่อย)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูกระทะ/ชาบู  บุฟเฟ่ต์
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (+รวมน้ำ)219 บาท
ราคา (ไม่รวมน้ำ)199 บาท

*Update February.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ออย-โอ๊ด หมูกระทะ-ชาบู

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่