ไอแคร์ iCare (เซ็นทรัล แอร์พอร์ต)

ค่าบริการ

ค่าบริการ บาท
งานตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ CPU Service Charge CPU 990 บาท
งานตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ IOS Service Charge IOS 500 บาท
ค่าบริการ OS สำหรับ CPU Upgradimg Mac OS/Installing OS 990 บาท
ค่าบริการ Restore สำหรับ Idevice Hi Level Firmware Reset & Restoring IOS 500 บาท
รับซ่อมและบริการ สินค้า Apple ทุกประเภท โดย ศูนย์บริการ iCare พร้อมใบ certified รับรองซ่อมกับทีมงานมืออาชีพ และ มั่นใจได้ว่าอะไหล่แท้มีใบรับประกัน
:Last Update JAN 2019
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่