ศูนย์นวดแผนไทย หนองป่าครั่ง

อัตราค่าบริการนวดแผนไทย

บริการ (เวลา)
ราคา
นวดเช้า (08:30-10:45)
100 บาท / ชั่วโมง
นวดบ่าย (10:45-16:45)120 บาท / ชั่วโมง
นวดค่ำ (16:45-20:00)140 บาท / ชั่วโมง
นวดประคบ ครบคอร์ท + ลูกประคบ2 ลูก
340 บาท / 2 ชั่วโมง
ซาวน่า ท่านละ
80 บาท/ 1 ชั่วโมง
*Update june2022  REF นวดแผนไทยหนองป่าครั่งสาขา1
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่