ตลาดนัดอาหาร (ด้านในบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์) [จันทร์-ศุกร์]
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่