ไทยพาณิชย์โพรเทค สาขาภาคเหนือ SCBPT

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด SCB Protect เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ถือหุ้น 100% โดยธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยแบบครบวงจร มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความมั่งคงทางการเงินให้กับสังคมไทยด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านความคุ้มครองที่เข้าใจง่าย ในราคาที่คุ้มค่าเหมาะสมตรงกับความต้องการผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ ประกันออนไลน์ และที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง

ที่มา https://www.facebook.com/scb.thailand/posts/10160512282233545/

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่