ปันปิงหมูจุ่ม
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูกระทะ / หมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม-
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (หมูจุ่ม)139 บาท*
*ทานคนเดียว 149.- บาท

*Update March.2023 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ปันปิงหมูจุ่ม


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่