ห้องน้ำ (รพ.สวนดอก ข้างอาคารตะวันกังวานพงษ์)
*หลัง 3 ทุ่มเปิดบริการห้องน้ำคนพิการ แนะนำให้ไปใช้ห้องน้ำตีกบุญสมมาติน เข้าด้านหลัง
เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่