โรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาว

 DISCOVER THE STAR WITHIN YOU ' เชิญน้องๆ มาสัมผัสบรรยากาศ การเรียนเต้นที่ โรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาว สอนโดยทีมคุณครู ผู้มีความชำนาญ สอนด้วยความทุ่มเท และเอาใจใส่ มาค้นพบประกายในตัวคุณผ่านการเต้นที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีความพร้อมสมวัย บัลเล่ต์ (Ballet), แจ๊ส (Modern Jazz), คอนเทมโพรารี่ (Contemporary) รำไทย (Thai Traditional Dance

Sangdao Performing Arts School | Facebook

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่