พญ.กุลวดี คลินิกเฉพาะผิวหนัง Skin Solution Clinic


Skin Solution Clinc ก่อตั้งโดย พญ.กุลวดี แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง วุฒิบัตรตจวิทยา (Board-certified Dermatologist) รับรองโดยแพทยสภา

เกิดขึ้นจากความตั้งใจ อยากให้คนไข้เข้าถึง #แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ได้ง่ายขึ้น

คลินิกให้บริการและรักษาทุกปัญหาของผิวหนังและผม ไม่ว่าจะเป็น #โรคผิวหนัง #สิว #ฝ้า #กระ #ผื่นเรื้อรัง #ผมร่วง รวมถึง #เลเซอร์ และ #ปัญหาผิวพรรณความงาม #ปรับรูปหน้า

ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลปัญหาผิวหนัง โดยเน้นพื้นฐานที่การวินิจฉัยอย่างถูกต้อง และออกแบบการรักษาให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล ด้วยความตั้งใจของแพทย์ที่อยากเห็นคนไข้ผิวหนังหายกลับมามีผิวสุขภาพดีไวๆ โดยใช้ยาและเครื่องมือที่ทันสมัย อัพเดทนวัตกรรมและวิธีรักษาใหม่ๆตลอดเวลา ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางทุกเคส ผู้รับบริการจึงเชื่อมั่นได้ว่าได้ปรึกษาและรับการรักษาอย่างใส่ใจกับแพทย์เฉพาะทางผิวหนังโดยตรง

การเรียนแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง: หลังจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ต้องผ่านการทำงานใช้ทุนอย่างน้อย 3 ปี ถึงจะสามารถศึกษาในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ซึ่งใช้เวลาอีกถึง 4 ปี จนสอบผ่านในที่สุด ได้รับวุฒิบัตร (วว.) แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) (Board of Dermatology) จากแพทยสภา แพทย์ของเรายังได้รับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาตจวิทยา (Master of Science, Clinical Dermatology) อีกด้วย

ผู้รับบริการทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาอย่างละเอียด ตรงจุด กับแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง และได้รับการรักษาอย่างตรงประเด็น เห็นผลลัพธ์ชัดเจน พร้อมนำนวัตกรรมใหม่ ที่ปลอดภัย และเห็นผล เพื่อประโยชน์สูงสุดกับคนไข้ทุกท่านค่ะ

ที่มา Skin Solution Clinic คลินิกเฉพาะทางผิวหนังพญ.กุลวดี Dermatology,hair&laser | Facebook

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่