คิดพลัส สตาร์อเวนิว วีว่า

กระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า เรียนรู้ช้า พูดช้า ปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น ออทิสติก คอร์สส่งเสริมการเขียน คอร์สส่งเสริมการอ่าน ฝึกกระตุ้นโดยนักกิจกรรมบำบัด นักการศึกษาพิเศษ และนักแก้ไขการพูด โดยตรง

ที่มา kidspluscenter

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่