ศูนย์สุขภาพเบสท์ สาขาเชียงใหม่ (คำเที่ยง) เบสท์ BNS ศูนย์สุขภาพครบวงจร


"ศูนย์สุขภาพเบสท์" ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษาคม 2542 ในนามของ "ศูนย์สุขภาพเบสท์" นำทีมโดย เภสัชกร สุเรศว์ อโรร่า ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะทำร้านยาคุณภาพเพื่อประชาชนชาวลำปาง เพื่อให้ได้ร้านยาที่เสมือน "ศูนย์สุขภาพ"คอยให้คำแนะนำแก่ประชาชนและผู้ที่ต้องการใช้ยาต่างๆ ด้วยกำลังใจและการสนับสนุนจากประชาชนชาวลำปาง "ศูนย์สุขภาพเบสท์" จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และได้รับการบริการที่ประทับใจ สมกับที่ให้โอกาส

"ศูนย์สุขภาพเบสท์" เป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวท่าน

ที่มา ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่สุดในภาคเหนือ


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่