มาลองจุ่ม หมูจุ่มหม้อดิน
บริการบุฟเฟต์รายละเอียด
บุฟเฟต์อาหารหมูจุ่มหม้อดิน บุฟเฟต์
+เพิ่มเติม*ไม่รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา*119 บาท

*Update December.2021 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF มาลองจุ่ม หมูจุ่มหม้อดิน


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่