ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
 • ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-221-159
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-19:00
  •  |   เสาร์-อาทิตย์ 08:30-17:00
 • https://www.facebook.com/book.muang...
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ศุนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักบริการยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2493 ตั้งอยู่ที่วัดหนองคำ ในเขตเทศบาล อำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้สร้างอาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศภายในวัดพันอ้น เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 – 2504 ในปี 2513 กองการศึกษาผู้ใหญ่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารห้องสมุดปัจจุบันและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา
 • #ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมือง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7965080, 98.9777570   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม