เบรนสคูล (เซ็นทรัลเฟสติวัล)
 • ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง (เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่) ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 052-014-140
  • จันทร์-ศุกร์ 11:00-18:00
  •  |   เสาร์-อาทิตย์ 09:30-18:00
 • https://www.facebook.com/brainschoolchiangmai...
 • เบรนสคูล (เซ็นทรัลเฟสติวัล)
 • #พัฒนาการสมองเด็ก
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8078093, 99.0182665   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  Brainschoolเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล (Critical Thinking)และการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) สำหรับเด็กอายุ 1-8ปี

  Brainschool เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ มุ่งสร้างความก้าวหน้าทางพัฒนาการเด็กในทุกด้านได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และสังคมวิทยาศาสตร์

  Brainschool สอนผ่านกิจกรรมกว่า2,000กิจกรรมที่ได้รับการวิจัยจากนักวิชาการทางด้านเด็กเล็กกว่า40ท่านทำให้มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ และได้ผลจริง

  ครูผู้สอนทุกท่านได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร Creative Teaching Method จาก Hansol Education ทำให้มีความเข้าใจในบทเรียนและมีจิตวิทยาในการสอนเด็กเป็นอย่างดี

  Brainschool เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยบริษัทHansol Education บริษัทด้านการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี โดยดร. ยังจูโอ* ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของเกาหลี ได้ทำงานร่วมกับทีมวิจัยของ Hansolกว่า40ท่าน เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ในการพัฒนาหลักสูตร Brainschool ขึ้นมา หลังจากนั้นได้มีการนำหลักสูตรนี้ไปทดลองใช้กับชั้นเรียนตัวอย่างเพื่อทำการปรับปรุงจุดด้อยต่างๆ อีกเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้หลักสูตรทางการศึกษาที่ดีที่สุด

  หลักสูตรของเบรนสคูลใช้หลักการของนักการศึกษาชาวอเมริกาที่มีชื่อเสียงสองท่านคือ ดร.บลูม(บิดาแห่งความคิดเชิงวิพากษ์)และดร.ทอแรนซ์(บิดาแห่งความคิดสร้างสรรค์) เพื่อให้เด็กๆสามารถใช้สมองทั้งสองข้างอย่างเต็มศักยภาพ


  ที่มา Brainschool Thailand - About Us


กิจกรรม