สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
 • ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข [3038 ] ตำบลสันมหาพน  อำเภอ แม่แตง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
 • 053-104-161
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • https://www.facebook.com/waitongniwes/...
 • สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
 • #บ้านพักคนชรา #สงเคาะห์คนชรา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 19.1341517, 98.9551969   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยให้บริการด้านปัจจัย 4 การช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน การจัดกิจกรรมต่างๆ การรักษาพยาบาล การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาร่างกายและจิตใจ การฌาปนกิจสงเคราะห์สิ่งอำนวยความสะดวก  มีบริการ 2ประเภท 1.ผู้รับบริการประเภทสามัญ(อยู่รวม) 2.ผู้รับบริการประเภทพิเศษ(บ้านเดี่ยว)

  การบริการพื้นฐาน

  • การดูแลเอาใจใส่จากพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
  • อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
  • ตรวจวัดดชีพจร เช้า-เย็น ตรวจน้ำตาลในเลือด เพื่อลงบันทึกอาการผู้สูงอายุและผู้ป่วย- กายภาพบำบัดเบื้องต้น
  • บริการผ้าห่ม ผ้าขนหนู หมอนและผ้าปูที่นอน
  • ห้องพักทุกห้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เหมาะสม
  • ห้องน้ำมีระบบน้ำอุ่น และราวจับกันลื่น
  • บริการซักเสื้อผ้า และทำความสะอาดเตียงและบริเวณรอบๆ เตียงทุกวัน
  • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น ฟังธรรมะ ใส่บาตรทุกวันเสาร์ ถวายสังฆทาน วาดภาพ เดินออกกำลังกายยามเย็นที่เหมาะกับผู้สูงอายุ


  สิ่งอำนวยความสะดวก

  กิจกรรมนอกสถานที่กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุมีรถรับส่งระบบเตือนฉุกเฉินสวน สนามหญ้าเข้าพักระยะยาวใกล้โรงพยาบาล

  ที่มา สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ - Awooso : อาวุโส
กิจกรรม