การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอไชยปราการ
 • 35 หมู่1 ถนนทางหลวง เชียงใหม่–แม่จัน [107] (โชตนา) ตำบลปงตำ  อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320
 • 053-457-018 ,1129
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://www.oic.go.th/INFOCENTER18/1832/...
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอไชยปราการ
 • #จ่ายค่าไฟ #ชำระค่าไฟฟ้า #ขอติดตั้งไฟฟ้า #แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #ขอใช้ไฟฟ้า #งดจ่ายไฟ #ชำระค่าไฟฟ้า #ขอขยายมิเตอร์ #โอนเปลี่ยนนาม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 19.7454691, 99.1436608   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  บริการติดต่อ/ลิงค์
  Call Center1129
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอไชยปราการ
  053-457018
  FAX การไฟฟ้าไชยปราการ053-457123
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)
  0-5323-3479 , 0-5323-3480
  WWW

  oic.go.th

  ดาว์นโหลด APPS

  ที่มา Facebook


  บริการข้อมูล-ขอเอกสารผ่าน 1129 PEA Call Center

  โทร 1129 รายละเอียด
  กด 9สนทนาด้วยภาษาอังกฤษ - ระบบโอนสายหาเจ้าหน้าที่
  กด 1แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง - ฟังประกาศไฟฟ้าดับอัตโนมัติ (ถ้ามี)
  กด 2 สอบถามยอดค้างชำระค่าไฟฟ้า
  กด 3 สอบถามข้อมูลทั่วไป - ผ่านระบบอัตโนมัติ กด 1 / ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0 / กลับสู่เมนูหลัก กดเครื่องหมาย #
  กด 4 เสนอแนะหรือร้องเรียน
  กด 5 ขอรับหรือส่งเอกสาร - ขอรับเอกสารผ่าน E-mail กด 1 / ขอรับเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร กด 2 / ขอส่งเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร กด 3 / กลับสู่เมนูหลัก กดเครื่องหมาย #
  กด 6ติดต่อเจ้าหน้าที่

  คู่มือการขอใช้ไฟฟ้า


  การขอมิเตอร์ใหม่

  1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เรียบร้อย
  2. ดึงสายเมนจากอาคารมาที่เสาของการไฟฟ้าฯ
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
  6. สำเนาโฉนด (กรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า๗
  7. แผนผังสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า

  การเพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์

  1. เปลี่ยนขนาดสายเมนเข้าบ้านให้ได้มาตรฐาน(ตามตารางท้ายสุด)
  2. ติดตั้งสายดินที่เบรคเกอร์
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
  6. ใบเสร็จค่าไฟฟ้า

  การยกเลิกไฟฟ้า

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  3. ใบแจ้งหนี้ค่าใช้ไฟฟ้า
  4. แผนผังสถานที่เลิกใช้ไฟฟ้า

  การคืนเงินค่าประกัน

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  3. ใบเสร็จเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า(ครั้งแรก)ถ้าสูญหายให้ไปแจ้งความ(ต้องระบุชื่อ,หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า)

  การย้ายมิเตอร์

  1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เรียบร้อย
  2. ดึงสายเมนจากอาคารมาที่เสาของการไฟฟ้าฯ
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า
  6. ใบแจ้งหนี้ค่าใช้ไฟฟ้า

  การขอขยายเขตระบบไฟฟ้า

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. แผนผังสถานที่การขอขยายเขต


  อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า


  ระบบ
  ขนาด
  ค่าต่อไฟตรวจสอบ
  ค่าส่วนเฉลี่ย
  ค่าประกัน
  รวม
  1 เฟส 5(15)
  321.00107.00
  -
  300.00
  728.00
  15(45)
  802.50
  214.00
  1,605.00
  2,000.00
  4,621.50
  30(100)
  1,605.00
  428.00
  5,350.00
  5,000.00
  12,383.00
  3 เฟส 15(45)
  2,407.50642.00
  6,955.00
  6,000.00
  16,004.50
  30(100)
  4,815.00
  1,284.00
  17,655.00
  15,000.00
  38,754.00

  ที่มา แผ่นพับคู่มือการขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยแผนกบริการลูกค้า โทรศัพท์ 053-266-422


กิจกรรม