เชียงใหม่อายวิชั่น
ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ . มีบริการออกตรวจนอกสถานที่ ให้คำปรึกษา ปัญหาสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับออพติเชี่ยน . ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยเครื่อง ได้มาตราฐานสากลมีกรอบเเละเลนส์ สายตาแบรนด์ระดับโลก . มีการแนะนำการใช้กรอบและเลนส์ที่ตอบโจทย์ ในการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่