ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (ดอยเต่า)


จากความตั้งใจของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ในการสร้างงาน สร้างคนมากกว่า 25 ปี บัดนี้บริษัทได้สร้างรากฐานที่มั่นคงไว้ให้พนักงานแล้วและสั่งสอนพนักงานทุกคนให้สร้างตนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีภูมิคุ้มกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีวัฒนธรรมอันดีงามขององค์การเป็นกรอบปฏิบัติตนเสมอมา จนถึงปัจจุบันบริษัท มีสาขาเปิดให้บริการกว่า 400 สาขา ทั่วภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพนักงานจำนวนกว่า 1,400 คน การจ้างงานล้วนแล้วแต่เป็นพนักงานในท้องถิ่นทั้งสิ้น และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ที่มา saksiam.com

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่