ข้าวนึ่งไก่ทอดเที่ยงคืน สาขา 1(กำแพงดิน)
ร้านอาหารพื้นเมือง บรรยากาศบ้านๆริมข้างทาง จำหน่ายอาหารโต้รุ่งประเภท ไก่ทอด หมูทอด น้ำพริกหนุ่มข้าวเหนียวจ้าว
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่