สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว


ประวัติความเป็นมา

ประวัติ สภ.เชียงดาว ปี พ.ศ.๒๔๕๒ ตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธร ปี พ.ศ.๒๕๐๗ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น สารวัตร ปี พ.ศ.๒๕๓๔ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น สารวัตรใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น รองผู้กำกับการ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น ผู้กำกับการ ปัจจุบันมี พ.ต.อ.วินิจฉัย พินิจศักดิ์ เป็นผู้กำกับการ

ที่มา เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (chiangmaipolice.go.th)

เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่