โรงพยาบาลสะเมิง


ตารางให้บริการสุขภาพ กลุ่มงานปฎิบัติครอบครัวและชุมชมโรงพยาบาลสะเมิง
เวลาทำการ ช่วงเช้า 08.30 - 12.00 / ช่วงบ่าย 13.00-16.30 *พักกลางวัน 12.00-13.00*

วันการให้บริการ
จันทร์
 • คลินิกตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปกมดลูด
 • คลินิกเกษตร
 • ให้คำปรึกษาตรวจ HIV
 • คลินิกวัยรุ่น
 • เยี่ยมบ้าน
อังคาร
 • อังคารที่ 2 และ  3 ของเดือน
 • คลินิกสุขภาพเด็กดี (บริการฉีดวัคซีน ตรวจพัฒนาการเด็ก)
 • คลินิกเลิกบุหรี่
 • คลินิกวัยรุ่น
 • เยี่ยมบ้าน
พุธ
 • คลินิกฝากครรภ์รายเก่า/รายใหม่
 • คลินิก DPAC
 • คลินิกกาย จิต สังคมบำบัด (MetrixX
 • คลินิกวัยรุ่น
พฤหัสบดี
 • คลินิกวางแผนครอบครัว
 • กิจกรรมโรงเรียน พ่อ แม่
 • บริการตรวจหลังคลอด
 • กิจกรรม 5 ส.
 • ออกให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น
 • คลินิก DPAC 
 • เยี่ยมบ้าน
ศุกร์
 • ศุกร์ที่ 1 ของเดือน คลินิกจิตเวช
 • ศุกร์ที่ 2 ของเดือน คลินิกวัณโรค (TB),คลินิกเลิกสุรา
 • ศุกร์ที่ 3 ของเดือน คลินิก (ARV), ประชุมงานสุขภาพประชาชน
 • ศุกร์ที่ 4 ของเดือน คลินิก จิตแจ่มใส(โรคซึกเคร้า)
 • คลินิกวัยรุ่น
ที่มาป้ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสะเมิง (Update ตุลาคม 2565)

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่