โรงพยาบาลแม่ออน


ตารางการให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 
วันทำการเวลา 08:00 - 12:00 และ  13:00 - 16:30 
จันทร์ - ศุกร์แผนกผู้ป่วยนอก / แผนกผู้ป่วยใน  /แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน  / แผนกเภสัชกรรม / แผนกทันตกรรม / แผนกแพทย์แผนไทย / แผนก กายภาพบำบัด/กิจกรรบำบัด / แผนกตรวจทางห้องปฎิบัติการ / แผนกรังสี

ตารางการให้บริการ(เฉพาะทาง) วันจันทร์ - ศุกร์

วันเวลา 8:30 - 12:00เวลา 13:00 - 16:30
จันทร์คลินิกถุงลมโป่งพองงานเยี่ยมบ้าน
อังคารคลินิกสุขภาพเด็กดี / คลินิกสุขภาพจิตคลินิกบำบัดยาเสพติด
พุธคลินิกเบาหวาน / คลินิกไตเรื้อรังงานเยี่ยมบ้าน
พฤหัสบดีคลินิกเบาหวาน / ฝากครรภ์คลินิกบำบัดยาเสพติด
ศุกร์คลินิกความดันโลหิตสูง / คลินิกวัณโรค / คลินิกวางแผนครอบครัวงานเยี่ยมบ้าน
เสาร์-อาทิตย์แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
อ้างอิง ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่ออน
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่