หมูวีพี (ไชยสถาน)

หมูวีพี ศูนย์จำหน่ายเนื้อหมูคุณภาพ ส่งตรงจากโรงงานของเครือ วีพีเอฟ สดกว่า..สะอาดกว่า คุณภาพมาตรฐานส่งออก จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง โดยบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด (เครือ วีพีเอฟ ) เครือ วีพีเอฟ เราคือฟาร์มสุกรครบวงจรบนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ วีพีเอฟผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพ ควบคุมมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหาร การเลี้ยงขุนและชำแหละ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด ได้มาตรฐานระดับสากล เพราะเราดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ของวีพีเอฟมีคุณค่าเหนือมาตรฐาน จนสามารถส่งต่อหมูคุณภาพสู่มือของลูกค้าได้ผ่านศูนย์จำหน่ายของเราเองในชื่อ “หมูวีพี” โรงงานมาตรฐาน GMP/HACCP รับรองกระบวนการทำงาน ISO9001 ตรวจสอบย้อนกลับได้ รับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO22000 รับรองการแปรรูปเพื่อการส่งออกโดยกรมปศุสัตว์ เลขที่ EST.101

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่