บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคารกสิกร (ช้างม่อย)
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

ตารางแสดงอัตราตามการแปลงเงินต่างประเทศเป็นเงิน(บาทไทย)


ตารางแสดงอัตราตามการแปลงจาก(บาทไทย)เป็นต่างประเทศ

แหล่งที่มา: th.exchange-rates.org
เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่