โรงเรียนสอนภาษา JNES Study Abroad
 • ซอย 17 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-894-807
  • เปิดทุกวัน 08:00-17:00
 • https://neseducation.com/...
 • โรงเรียนสอนภาษา JNES Study Abroad
 • #คอร์สเรียนภาษาออนไลน์ #สอนภาษา #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาจีน #เรียนภาษาญี่ปุ่น #เรียนภาษาเยอรมัน #เรียนภาษาสเปน #เรียนภาษาฝรั่งเศส
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7948480, 98.9664641   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  โรงเรียนสอนภาษา NES เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 สาขาแรกที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อตอบสนองพัฒนาการทางด้านภาษาของประชาชนในจังหวัดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันได้กระจายศูนย์ไปสู่แทบทุกส่วนในตอนเหนือของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาแบบมืออาชีพระดับนานาชาติ ด้วยประสิทธิผลของการเรียนที่เป็นเลิศกับ NES จากปากสู่ปากทำให้ NES เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันด้วยจำนวนนักเรียนมากถึง 12,000 คนโดยเฉลี่ย ขึ้นลงทุกสาขาต่อเดือน.


  นอกจากนั้น NES ยังมีแผนกศึกษาต่อต่างประเทศ คือ ศูนย์การศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการภายใต้เครื่องหมาย specialist agent ออกให้โดยสำนักงานการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นผู้สอบได้อันดับ 1 ของประเทศ ภายใต้เครื่องหมายดังกล่าว แผนกดังกล่าวทำหน้าที่ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับและสาขาวิชา โดยให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่

  1. ให้ข้อมูล แนะนำ จัดหา สถาบันการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามความต้องการของผู้เรียน

  2. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมสมัครเรียนทุกๆขั้นตอนจนได้รับการตอบรับเข้าเรียน

  3. จองตั๋วเครื่องบิน จัดทำวีซ่านักเรียนจัดเตรียมที่พักตลอดจนบริการจัดตัวแทนมารับนักเรียนที่สนามบิน

  4. ติดตามความคืบหน้าการอยู่อาศัยและผลการเรียนต่อเนื่องและรายงานผู้ปกครอง

  ที่มา neseducation.com


กิจกรรม