โรงเรียนสอนภาษา JNES Study Abroad


โรงเรียนสอนภาษา NES เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 สาขาแรกที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อตอบสนองพัฒนาการทางด้านภาษาของประชาชนในจังหวัดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันได้กระจายศูนย์ไปสู่แทบทุกส่วนในตอนเหนือของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาแบบมืออาชีพระดับนานาชาติ ด้วยประสิทธิผลของการเรียนที่เป็นเลิศกับ NES จากปากสู่ปากทำให้ NES เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันด้วยจำนวนนักเรียนมากถึง 12,000 คนโดยเฉลี่ย ขึ้นลงทุกสาขาต่อเดือน.


นอกจากนั้น NES ยังมีแผนกศึกษาต่อต่างประเทศ คือ ศูนย์การศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการภายใต้เครื่องหมาย specialist agent ออกให้โดยสำนักงานการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นผู้สอบได้อันดับ 1 ของประเทศ ภายใต้เครื่องหมายดังกล่าว แผนกดังกล่าวทำหน้าที่ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับและสาขาวิชา โดยให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่

1. ให้ข้อมูล แนะนำ จัดหา สถาบันการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามความต้องการของผู้เรียน

2. จัดเตรียมเอกสาร พร้อมสมัครเรียนทุกๆขั้นตอนจนได้รับการตอบรับเข้าเรียน

3. จองตั๋วเครื่องบิน จัดทำวีซ่านักเรียนจัดเตรียมที่พักตลอดจนบริการจัดตัวแทนมารับนักเรียนที่สนามบิน

4. ติดตามความคืบหน้าการอยู่อาศัยและผลการเรียนต่อเนื่องและรายงานผู้ปกครอง

ที่มา neseducation.com

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่