เงินติดล้อ (ตลาดค้าเจริญ)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท และเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขามากที่สุด เงินติดล้อดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ “เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ” สะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไทยที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้มีชีวิตที่หมุนต่อไปได้


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่