โรงพยาบาล สารภีบวรพัฒนา


วัน เวลาบริการ
จันทร์ - ศุกร์08.00 -16.00 ตรวจโรคทั่วไป
อังคาร (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)-คลินิกโรคเรื้อรัง
จันทร์ - เสาร์08.00 - 16.00แพทย์แผนไทย
จันทร์ / พุธ / พฤหัสบดี08.00 - 16.00ฝังเข็ม
อังคาร13.00 - 16.00ฝังเข็ม
ศุกร์08.00 - 12.00ผังเข็ม
จันทร์ - อาทิตย์08.00 - 16.00ฟื้นฟูสมรรถภาพ (กายภาพบำบัด)

อ้างอิงบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา

ประวัติโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา

โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจระหว่าง บ้าน(ชุมชน) วัด(ศรีดอนมูล) และโรงพยาบาลสารภี มีการบริหารจัดการในรูป บ ว ร โดยมีท่านพระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปัญโญ) เป็นผู้อุปถัมภ์ นอกเหนือจากงบประมาณบางส่วนที่ได้รับจากส่วนกลาง โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสารภี (โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง และเคยเข้าร่วมโครงการ “การออกแบบสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยาในปีที่ 1 ) สร้างขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่พักฟื้นของผู้ป่วยในระยะช่วงระหว่างหลังออกจากโรงพยาบาลกับเตรียมพร้อมก่อนกลับบ้าน รวมทั้งเป็นสถานพยาบาลที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งฝึกด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกายสำหรับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) แห่งแรกของภาคเหนือ

 โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา สร้างบนพื้นที่ ขนาด 8 ไร่ เศษ ที่มาจากการบริจาค ของท่านพระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปัญโญ) โดยสร้างขึ้นด้านหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมภู (ที่มีพื้นที่ 1 ไร่เศษ) เป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นใหม่และเปิดให้บริการ 1 เมษายน 2558 มีอาคาร/ สิ่งก่อสร้างให้บริการและใช้ในกิจกรรมโรงพยาบาล จำนวน 10 แห่ง โดยมีลำเหมืองกั้นระหว่างพื้นที่เดิมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับพื้นที่โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา

ที่มา borvon.sarapeehospital.go.th

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่