ภัทรนคร โลจิสติกส์ (สารภี)


Transportation : การขนส่งสินค้าแบบเหมาคัน เป็นการบริการขนส่งสินค้าจากต้นทาง คือ จากคลังสินค้าของบริษัทลูกค้า ไปยังจุดหมายปลายทาง เช่น ร้านค้า หรือคลังสินค้าปลายทาง ตามระยะเวลาที่กำหนด

Warehousing and Transportation : การบริการดูแลคลังสินค้าพร้อมจัดส่งครบวงจร เป็นการเก็บรักษาในคลังสินค้าและกระจายสินค้าไปยังศูนย์ต่างๆ หรือจุดหมายที่ลูกค้าต้องการ

Miscellaneous Transport : การขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเตล็ด เป็นบริการขนส่งสินค้าจากต้นทาง คือ สถานีรับส่งสินค้าของบริษัทฯ ไปยังจุดหมายปลายทาง เช่น ร้านค้า หรือ จุดหมายที่ลูกค้าต้องการ

  1. Service Area 1 : กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี มีพื้นที่ให้บริการดังนี้ นครราชสีมา(เขตอำเภอเมือง) ขอนแก่น(เขตอำเภอเมือง) อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู
  2. Service Area 2 : กรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ มีพื้นที่ให้บริการดังนี้ นครสวรรค์(เขตอำเภอเมือง) ลำปาง(เขตอำเภอเมือง) ลำพูนและเชียงใหม่


ข้อมูลติดต่อสอบถามสำนักงานกลาง (Head Office)

  • บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด เลขที่ 50/1-4 หมู่ 4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Phone : +66(0)34-451-508-9 Fax. :+66(0)34-451-520 E-mail: pnl_bangkok@pnlogistics.com
  • สำนักงานอุดรธานี ( Udornthani ) Tel.0-4222-2605Fax. 0-4222-2606 E-mail : pnl_udonthani@pnlogistics.com
  • สำนักงานเชียงใหม่( Chaingmai )Tel. 0-5301-6231Fax. 0-5301-6232E-mail : pnl_chiangmai@pnlogistics.com


ที่มา pnlogistics.com

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่