ศรีสวัสดิ์ (ตลาดยางเนิ้ง )

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ภายใต้ชื่อ บริษัท พีวีแอนด์เคเคเซอร์วิส จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ คือ
1. บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
2. บริษัท ศรีสวัสดิ์ 1982 จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000,000,000 บาท
ภายใต้ชื่อ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
การเติบโตที่รวดเร็วเป็นผลจากวิสัยทัศน์และการบริหารงานครอบครัวแก้วบุตตา
ผู้เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มายาวนานกว่า 34 ปี
พร้อมทีมงานบริหารผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างพร้อมเพรียง

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่