โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตร
 • 59 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-273-377 ,053-275-645
  • จันทร์-ศุกร์ 08:00-16:30
 • http://www.daroonnimit.com/...
 • โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตร
 • #โรงเรียนอนุบาล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7821841, 98.9951482   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ก่อตั้งขึ้นจากความต้องใจของพ่อสมบูรณ์ แม่ครูบัวชม กันทะปา โดยเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2502 เป็นสถานที่รับเลี้ยง

  ถนนเจริญประเทศ ซอย5 จากเด็กเพียง 2 คน ในปี พ.ศ. 2514 ได้รับอนุญาติให้เป็นโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็น “โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต”

  ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต มีอาคารเรียนทั้งหมด 5 หลัง มีห้งเรียนที่ใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งสิ้น 30 ห้อง รวมทั้งห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการดนตรี 1 ห้องโดยมีพ่อครูสมบูรณ์และแม่ครูบัวชม กันทะปา เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาตินายบัญัติ อิทรธนู อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา8เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตนายธวัช บุญประเสริฐ เป็นผู้จัดการ นางพรรณี บุญประเสร์ฐ เป็นครูใหญ่ มีครูผู้สอน – บุคลากร จำนวน 40 คน

  ในการให้การอบรมแก่เยาวชนคณะผู้บริการตลอดจนครูบาอาจารย์และทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างพยายามสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนโดยเน้นให้เห็นความสำคัญ ของการใช้ชีวิตร่วมกัน กับสังคมอย่างมีความสุข พยายามปลูกฝังแนวคิด ด้านคุณธรรมกุศลกรรมและจริยธรรม ตลอดจนรู้จักปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ของตนเองอย่างมีเหตุผล เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

  ที่มา www.daroonnimit.com


กิจกรรม