โตโยตรอน จักรยานไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

รถจักรยานไฟฟ้า,มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
นวัตกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ด้วยฝีมือคนไทย ประหยัดด้วยค่าใช้จ่ายเพียง 0.07 บาท/กิโลเมตร
ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัย Kokushikan จากประเทศญี่ปุ่น

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่