มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. D.I.Y. (โลตัสคำเที่ยง)


สเตอร์ ดี.ไอ.วาย. เปิดเมื่อเดือน กรกฎาคม 2548 ที่รัฐจารัน ตนกู อับดุล ระห์มัน ซึ่งเราทุ่มเทเพื่อสร้างความแตกต่างในชีวิตของลูกค้าของเราทุกคน

มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. ภาคภูมิใจกับการเติบโตของเรา ที่มีจำนวนสาขาที่มากกว่า 700 สาขา ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยขนาดพื้นที่ของแต่ละสาขา ที่มีขนาดเฉลี่ยมากกว่า 1000 ตารางเมตรขึ้นไป

เพื่อสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่รวบรวมความสะดวกสบาย และ ครบครัน ทุกความต้องการ

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่