เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง (สาขาเชียงใหม่)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 โดยกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุก ประเภท โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่อมาภายหลัง บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการเช่า ซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ และให้บริการด้านอื่นๆ เช่นบริการจดทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ บริการด้าน ประกันภัยเป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีสาขา 3 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพิษณุโลก บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) “บริษัทย่อย” สำหรับ บริษัท กรุงเทพแกรนด์ แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) นั้น ก่อนปรับโครงสร้างกลุ่ม บริษัทในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัท กรุงเทพแกรนด์ แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ต่อมาเมื่อบริษัทมี แผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปรับโครงสร้าง การถือหุ้น โดยเข้าถือหุ้นโดยตรงในบริษัท และดำเนินการให้ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ที่มา ask.co.th

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่